Thomas Quick får besked före jul

Svea hovrätt kommer troligen att ta ställning till Thomas Quicks begäran om resning före jul. Det gäller ett mord 1988.
(SR Dalarna)