polisens spaningspersonal

Blod och avföring på kläderna

Polisens spanare i Västra Götaland får vänta ännu längre på att få särskilda kläder att använda i jobbet. Rikspolisstyrelsen har beslutat att klädbidrag inte är en nationell fråga utan ska avgöras på varje lokal polismyndighet.

Spaningspersonalen arbetar ofta i extrema miljöer där kläderna fläckas med blod, avföring och giftiga ämnen.

– Problemet idag är att poliserna arbetar i sina egna kläder och det är ju kläder som de tar med sig efter arbetets slut. Är kläderna befläckade så tvättar man dem med övriga familjens kläder. Det är inte lämpligt enligt min uppfattning, säger Anders Carlsson som är huvudskyddsombud för polisen i Västra Götaland.

Frågan om spaningspersonalens kläder har vandrat från polismyndigheten i Västra Götaland sedan 2006, vidare via Rikspolisstyrelsen för tillslut alltså återigen landa till att vara upp till varje myndighet att bestämma.

– Jag tycker att det hade varit bra om Rikspolisstyrelsen satt ner foton om bestämt att någon form av ersättning skulle utbetalas eller på annat sätt ska det här lösas. Då skulle det bli en likformighet för alla polismyndigheter.

Risken finns nu att de lokala polismyndigheterna inte gör något alls för att lösa problemet. Enligt Anders Carlsson finns det möjligen en annan lösning än att ge ekonomiskt bidrag till spaningspersonalen.

– Det skulle vara att man hade garderober med kläder som man köper in. Det är ingen bra lösning men bättre än hur det fungerar idag, säger Anders Carlsson.

Elin Georgsson
elin.georgsson@sr.se