GI vill inte ansvara för kollo

Gotlands Idrottsförbund tänker inte göra något för att behålla koloniverksamheten i Sandviken i Östergarn, om social- och omsorgsnämnden drar in bidraget på 300 000 kronor.

Sandvikenlägren och kolloverksamheten är en tjänst som Individ och familj omsorgen (IFO) inom socialförvaltningen köper av Gotlands Idrottsförbund, som ansvarar för att genomföra kolloverksamheten genom fem idrottsföreningar.

Men det här är ingen idrottslig verksamhet utan ett läger med inslag av friluftsverksamhet och fysisk aktivitet och om socialförvaltningen inte vill köpa tjänsten av idrotten så kommer kollot inte att arrangeras.

Nedläggning skulle också medföra att det inte blir några sommarjobb för 25-30 ungdomar som brukar arbeta på kollot, vilket Gotlands Idrottsförbund är intressant, eftersom socialnämnden också försöker hitta sommarjobb åt ungdomar på Gotland.