Kommunen klagar på växelkurs

Gotlands kommun förlorar pengar på att växelkursen för EU:s strukturfonder är satt till en lägre nivå än vad den faktiskt har varit, skriver företrädare i ett brev till Näringsdepartementet.

I ett brev till näringsdepartementet skriver Gotlands kommun, tillsammans med regionförbundet för södra Småland, att efter att riksdagen 2007 bestämde att 1 euro skulle motsvara 9 kronor, har växelkursen varken 2008 eller 2009 varit på så låga nivåer. Snarare har den i perioder varit uppe i över 11 kronor.

Genom att räkna upp växelkursen med 1 krona, skulle 67 miljoner kronor bli tillgängliga för Småland och öarna enbart inom den regionala utvecklingsfonden, anser Gotlands kommun, tillsammans med regionförbundet för södra Småland.

- Detta skulle utgöra ett välkommet tillskott för framtida tillväxtprojekt.