Polisen avstår fartkontroller

Trasslet med de nya hastighetsskyltarna som Vägverket satt upp på Gotland, innan de nya hastighetsgränserna har trätt i kraft, leder till att polisen för tillfället inte kan några hastighetskontroller på vägarna utanför tätorterna.

Vägverket har satt upp de nya vägskyltarna trots att länsstyrelsen inte fattat alla beslut om de lokala trafikföreskrifterna.

Enligt trafikpolischefen Roger Nyd går det inte att jobba under de förutsättningarna som råder, säger han Radio Gotlands aktualitetsprogram.

Länsstyrelsens jurist Ulrika Thorsén, tycker att Vägverket borde ha väntat med att sätta upp skyltarna. Det har även gjorts en anmälan till JO där anmälaren menar att Vägverket föregripit länsstyrelsens beslut genom att sätta upp skyltar i förväg.