"Barns berättelser bortförklaras"

Uppsalaadvokaten Eva Kornhall har skrivit till socialdepartementet och kritiserat en teori som ofta används av socionomer och jurister som försvar i vårdnadstvister. Teorin används för att bortförklara barnens berättelser om övergrepp och våld.

– Jag är väldigt mycket emot den därför jag tycker att det här innebär att man kränker kvinnor och barn på ett sätt som inte kan vara tillåtet. Det sätter sig också i en stor konflikt jämfört med hur man ser på det i barnkonventionen till exempel. Där man ju säger att barns vilja, åsikter och upplevelser alltid ska komma in och ska vara ett underlag för bedömningarna. Här bortser man från vad barn berättar. Vad barn berättar om och om och om igen för olika personer och så säger man att det där har mamman fått barnet att säga.

Teorin som heter Parental Alienation Syndrome, och kallas PAS, innebär att den ena föräldern påverkar barnet i vad han eller hon ska säga i en utredning i till exempel en vårdnadstvist och att barnets berättelse därför inte är trovärdig.

Teorin är inte officiellt godkänd i Sverige och riksdagen har avslagit en motion om att införa PAS som ett begrepp i svensk rätt.

I den anmälan om utredning av PAS som Eva Kornhall skickat till Socialdepartementet uttrycker hon bland annat oro över att socionomer som handlägger ärendena har för låg utbildning. Istället vill hon att experter ska ge sitt utlåtande om barnet påverkats eller talar sanning.

Eva Kornhall är också kritisk till att föreläsare åker runt och utbildar socionomer och jurister om teorin.

Pappa-Barn är en av de föreningar som föreläser om PAS. Men Michael Alonzo, som är ordförande i Pappa-Barn säger att man inte tar ställning i frågan om teorin är rätt eller fel. 

– Vi är mer för att beskriva vad detta nya begrepp som så många pratar om egentligen betyder och kommer ifrån. Och vi är varken för eller emot. Många barn hjärntvättas idag i västvärlden för att vinna vårdnadstvister. Motståndarna har också en jätte viktig poäng, och det är att många som har förgripit sig på sina barn kommer undan genom att påpeka och göra troligt att barnen är hjärntvättade. Båda de här sakerna är ju livsfarliga och att vi föreläser om det här begreppet det betyder ju inte att vi är ensidigt positiva.

Eva Kornhall vill att hennes anmälan till socialdepartementet bland annat ska leda till att man ser över utbildningarna om PAS.

– Jag skulle vilja se en öppen dialog och jag skulle vilja att socialstyrelsen tittar på hur de här utbildningarna har gått till runt om i kommunerna, säger Eva Kornhall, advokat på Advokatfirman Wijk och Nordström AB.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se