Skåne

Förbjudet ämne sprutades på äpplen

Livsmedelsverket har upptäckt att stora mängder svenska äpplen från bland annat Skåne har utsatts för förbjudna bekämpningsmedel.

Anledningen är ett misstag från Jordbruksverket.

– Vi har gjort ett misstag, säger Agneta Sundgren, handläggare på Jordbruksverket.

Det handlar om antimögelpreparatet Topsin, som förbjöds för tre år sedan just för äpplen. Men Jordbruksverket gjorde fel och råkade få med Topsin på årets lista över godkända växtskyddsmedel.

– Vi uppfattade att det fortfarande var tillåtet, säger Agneta Sundgren.

När Livsmedelsverket nu under hösten hittade rester av det förbjudna Topsin hos flera fruktodlare slog det larm till en rad kommuner; Simrishamn, Kristianstad, Helsingborg och Jönköping. I princip skulle odlarna nu anmälas, men det avråder de statliga verken från eftersom myndigheterna själva gjort fel i informationen. 

– Odlarna har ju handlat i god tro, säger Agneta Sundgren.

Det handlar om stora mängder frukt som har behandlats med mögelgiftet.

– Men det är inte farligt för konsumenterna att äta äpplen. Det har vi noga kontrollerat, säger Arne Andersson på Livsmedelsverket.