Skrotningspremien höjs

Nu finns ett nytt förslag om skrotningspremien för bilar. En bilägare som lämnar in en bil som är högst sju år och som ska skrotas får 700 kronor, om bilen är äldre än sju år får bilägaren 1.200 kronor och 1.700 kronor om bilen är äldre än 16 år.
I dag är det många bilägare som struntar i att lämna in sina skrotbilar eftersom det ofta kostar mer än vad premien ger. I stället lämnas många bilar i naturen eller på parkeringsplatser. Regeringen ska fatta beslut om skrotningspremien inom kort.