LÄNSTYRELSEN

Allmän vargjakt i hela Dalarna

I ett yttrande till Naturvårdsverket säger Länsstyrelsen Dalarna att den kommande vargjakten i Dalarna bör bedrivas allmänt över hela länet.

I sitt yttrande säger Länsstyrelsen nej till att utplåna enskilda revir.

– Vargen finns i hela Dalarna och därför bör den också få jagas hela länet, säger landshövding Maria Norrfalk.

Vargforskare har bedömt att 20-40 djur behöver skjutas bort och enligt Länsstyrelsen bör det innebära att en tredjedel av de jagade vargarna i landet ska skjutas i Dalarna.

Länsstyrelsen föreslår att licensjakten på varg 2010 ska bedrivas med start den 2 januari. Jakten ska inriktas på yngre vargar, medan jakt på revirhållande par och på vargar med radiosändare ska undvikas.

Undviker revirstrid

- Om vi skulle ha valt ut vissa revir för jakt och andra revir blivit utan jakt har det uppstått en diskussion om varför. Den diskussionen blir svår att föra, säger naturvårdschef Stig-Åke Svenson.

Han berättar att länsstyrelsen haft en dialog med Naturvårdsföreningen, jaktorganisationerna och LRF.

- Vi har lyssnat noga på vad de sagt och jag uppfattar att vi nått en samsyn, säger Svenson.

dalanytt@sr.se