Krav på brottregisterutdrag på läkarlinjen

Svenska läkaresällskapet vill att de som tas in på läkarutbildningar ska lämna utdrag ur brottsregistret, på samma sätt som studenter på lärarprogrammet. Det skriver organisationen i ett brev till högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Bakgrunden är det uppmärksammade fallet med en läkarstudent som togs in på utbildningen i både Stockholm och Uppsala, som var dömd för mord.

Läkaresällskapet skriver att frågan om vilka krav som ska ställas på läkarstudenterna måste prövas både etiskt och ur ett patientsäkerhetsperspektiv.