Skyddsjakt på varg

Naturvårdsverket har gett tillstånd till skyddsjakt på en varg som under flera veckor orsakat stora problem för Östra Kikkejaur sameby i Norrbotten.

Vargen har enligt samebyn dödat minst tio renar och har under flera veckors tid stört renarna och vid flera tillfällen skingrat renhjorden.

Försök att skrämma iväg vargen har misslyckats. Det finns ingen annan lämplig lösning än skyddsjakt för att förhindra skador och underlätta ordnad renskötsel enligt Naturvårdsverkets bedömning.

Det är endast vargen som stör renarna i Koler-Långträskområdet som får skjutas. Alla andra vargar är fredade.

De jägare som får uppdraget av länsstyrelsen i Norrbotten har 14 dagar på sig att skjuta vargen från det att jakten inleds. Jakten får inte pågå längre än till 31 december.

Vargen kommer enligt DNA-prover som tagits på djurets spillning från Skandinavien.