Slutsamarbetat med Kina

Vänskapsförbindelsen mellan Söderhman och Yichang i Kina borde upphöra. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att kommunstyrelsen i Söderhamn ska ta beslut om att säga upp avtalet som finns mellan städerna.
Diskussionen kom upp när folkpartisten Anita Hemphälä skrev en motion till fullmäktige om att avtalet borde upphöra. Anledningen till att de två kommunerna inte borde ha något vänskapssamarbete längre är att utbyte mellan föreningar och företag i de båda städerna inte fungerar som var önskat från början. Hittills har officiellt utbyte mellan städerna skett tre gånger på 7 år som avtalet funnits.