Så berättar skolsköterskorna!

"Vid ett tillfälle dök "red bull bilen" upp på skolgården före lunch och delade ut gratis red bull i obegränsad mängd till elever. Som tur var uppmärksammade en alert hemkunskapslärare detta och körde iväg dom med buller och bång, dom kommer nog inte att dyka upp igen"

Här kan du läsa citat från några av de skolsköterskor som svarat på frågor om energidrycker.

-------------------------------------------------------

"De blir för pigga okoncentrerade och struntar i maten. Tillsatser som inte är nyttigt för kroppen i växande åldrar."

"Eleverna blir hyperaktiva och kan inte koncentrera sig på lektionerna. Får i sig tomma kalorier, vilket leder till en tillfällig mättnad och äter då ej lunch. Många elever tar en energidryck till frukost i stället för mat. På eftermiddagen kommer de till mig och har ont i huvudet och vill ha smärtstillande. Många är uppe sent på kvällar o nätter och dricker energidrycker för att kunna sitta uppe vid datorn. En del elever på högstadiet kan dricka 4- 5 burkar om dagen. Hjärtklappning pga höga koffeinhalter."

"Eleverna blir mycket okoncentrerade och ibland "störiga". Vi har på skolan sedan i höstas förbud mot energidrycker."

"Elever har varit höga och inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen, de har varit uppkäftiga mot lärare, inte kunnat sitta stilla och allmänt okoncentrerade."

"Elever med koncentrationssvårigheter får det ännu mer besvärligt eftersom de blir ännu mer speedade av energidrycker"

"Vi var nog den första skola att reagera på användadet, (förra hösten). Eleverna blev "speedade". Rektor träffade köpmännen o det blev satt åldersgräns för inköp. Jag info. i klasserna om risker. Nu har vi mycket sällan problem."

"Elever som hoppar över måltider för att gå ner i vikt dricker energidrycker för att orka skolan."

"Hyperaktivitet och sömnsvårigheter"

"Eleverna blir okoncentrerade , yrsiga mm. Ica i Ånge har slutat att sälja till ungdomar under 18 år. Konsum har jag haft många samtal med men de fortsätter att sälja ."

"Elever blir "speedade" och kan inte sitta stilla på lektioner. Kan ej konsentrera sig, sover ej på nätterna. Behöver ej mat."

"Ej mått bra, oro, hjärtklappning."

"Elever som blir stökiga och hittar på saker ex kan skolka från lektion eller dra runt i skolan"

"Blir uppspelade och går svårt att koncentrera sig."

"Otroligt okoncentrerade, speedade"

"Vid ett par tillfällen har flickor kommit med en känsla av hjärtklappning som givit dem ångest."

"Elev med episoder av hjärklappning och ångest. Slutade med energidrycker på min rek, besvären försvann."

"Jag anser att de som motionerar bör dricka det, eftersom de gör sig av med mycket energi inom sin motion. Men de som däremot inte motionerar bör inte dricka så mycket eftersom de inte är i behov av den mängd energi som energidrycken ger. Det kan de istället ta via maten från skolan."

"Ryket sprider sig vi har haft någon incident där eleverna trodde man blev speedad men man så liten effekt och det blev mindre roligt, så det är ett litet problem hos oss, något värre med gymnasieelever som blandar med sprit."

"Nära till en Nettoaffär. Billigt tycker eleverna."

"Vid ett tillfälle dök "red bull bilen" upp på skolgården före lunch och delade ut gratis red bull i obegränsad mängd till elever. Som tur var uppmärksammade en alert hemkunskapslärare detta och körde iväg dom med buller och bång, dom kommer nog inte att dyka upp igen"

"Vi har haft elever som får kraftig huvudvärk efter att ha druckit ett par burkar efter varandra och misstanke finns hos ett par elever att de har fått epilepsi (utreds för närvarande av neurologer) eventuellt delvis pga deras stora konsumtion av energidrycker."

"Det har kommit fram i hälsosamtal med överviktiga elever"

"Vi har haft problen med "speedade elever"."

"Med dålig måltidsordning då eleverna hoppar över måltider är det vanligt att eleverna tar något att dricka. Ofta söta drycker som Cocacola eller energidrycker. eleverna ser det ofta som bra att få en energikick...."

"Mycket speedade elever."

"Att elever blir så speedade att de klarar av lektioner, stör både sig själva och andra"

"Elever som ofta dricker energidryck på rasten upplevs att de har svårighet med att sitta still och vara koncentrerade efter rasten."

"Elev som under en skolresa druckit stor mängd och fått bl a hjärtklappning."

"Stirriga elever som kommer i konflikt. Även elever som fått hjärtklappning och blivit dåliga."

"Speedade elever vi har gått ut med ett meddelande till alla föräl. om att inte låta sina barn dricka dessa drycker. Vilket gav till en minskning"

"Vi har förbjudit Sådana drycker och läsk i skolan. Det är inte ett problem längre. Jag och rektorn beslutade om detta."

"För något år sedan, enstaka barn hade red bull med sig till skolan. Då gick vi ute med info till alla vårdnadshavare om vad enegidryck är och att det inte är tillåtet att ha med sig till skolan."

"En elev med alltför stor konsumtion av energidryck"

"Hos några elever där man märkt av hyperaktivitet som sätts i samband med konsumtion av energidrycker"

"De håller sig vakna på natten och blir då för trötta och orkar inte hela dagen i skolan. Yngre barn ses mindre ofta dricka i skolan men det förekommer på fritiden."

"Några elever drack det sent på kvällen och kunde inte sova utan var pigga till kvällen efter enl. föräldrarna."

"Vår nackdel är att eleverna har nära till Lidl, de går dit på 3 min. Önskar att de förbjuds till barn under 15 år."

"Vi har gjort en överenskommelse med handlarna i närliggande centrum att ha frivillig 18 årsgräns på dessa drycker. Detta har hjälpt till att minska elevernas konsumtion."

"Har endast hört från annat barn att en elev drack energidrycker, men vet inte hur ofta. Har inte mött på det i högstadiet men har svarat vad jag tror."

"Jag anser det vara helt onödiga produkter."

"vi har förbjudit dryckerna inom skolans område"

"Eleverna har blivit väldigt speedad på lektioner och raster."

"Försök till att speeda upp sig"

"Elever har fått härtklappning av för mycket intag av drycken. Blivit "speedade"

"kille i årskurs 3 som dagligen berättade om hur ofta han drack energidryck"monster", upplevde att han orkade mer och blev piggare, drog med sej fler killar i samma klass."

"Inte nu... det var tidigare innan det blev åldersgräns, då gick det ett par varje dag och drack dessa monsterdricker på högstadiet. Även på hockey träningar/matcher hade man dessa energi drycker ?!! Men nu är det lugnare efter åldersgräns sattes."

"jag såg en elev med en kasse drycker och frågade vad han skulle med dem till. Ge bort skyndade han sig att säga. Det var hans egna. En mycket överviktig pojke"

"Jag har bara sett det som ett problem en gång. Men det är inget jag tar upp på samtal."

"Mina barn är inte äldre än 12 år (0-5 skola)Det är de äldsta barnen som dricker energidryck oftast för att imponera och känna sig "vuxna"."

"Blir speedade, går igång lättare på "bråk" äter sämre."

"Jag arbetar på en F-6 skola men har ett tillfälligt vik åk 7-9 därför är inte mina svar helt OK. Men jag har haft problem med att åk 5-6 elever och invandrarföräldrar som trott att energidrycker är bra för barnen."

"symtom som hjärtkalppningar, och oro"

"Mått dåligt, illamående oro. Äter inte som de ska utan tar en energidryck. Även elever som varit aggressiva."

"En kille som svept flera stycken skakade som om han frös ordentligt i ca en halvtimme..."

"Oro hjärtklappning, illamående. Vi har förbjudit energidrycker på vår skola, men uppgifterna är från tiden innan förbudet."