Gener som inte finns kan ge fetma

Ett brittiskt forskarlag har identifierat en förändring i kromosom-materialet hos starkt överviktiga, såväl vuxna som barn. Förändringen innebär att en bit med vidhängande gener har fallit bort. På den förlorade biten satt styrgener till både hungerhormonet leptin och insulinfunktioner.

Naturen har givit utrymme för ganska stora variationer i vårt DNA - vår genetiska uppsättning - utan att vi märker det. Det kan vara tillskott av DNA, där bitarna upprepar sig, eller bortfall.

Om viktiga gener sitter på den förlorade biten, kommer deras funktion att saknas. Vad gäller den identifierade förändringen i kromosom-materialet hos starkt överviktiga, bildas inte leptin, vilket är det hormon som talar om att vi är mätta.

Genetikprofessor Martin Schalling på Karolinska sjukhuset i Solna säger att det märkliga är att man har vetat om att den beskrivna deletionen - försvunna biten - hängde ihop med autism. Det hade man sett hos autistiska patienter vid Karolinska sjukhuset. Men att det hängde ihop med leptin och insulin visste man inte:

– Det som är nytt är att man har sett att inne i den här deletionen finns en väldigt viktig gen som styr både leptin och insulin, och det kan vara förklaringen till att de här personerna också blir överviktiga, säger Martin Schalling.

AnnLouise Martin
ann.martin@sr.se