Många bäckar små...

P3 Nyheter bad ett gäng personer att skriva ett  blogginlägg med temat Miljö. Först ut är Katarina Tagesson, som också bloggar på

Med start idag samlas många av världens ledare i Köpenhamn för Cop15: klimatkonferens står på agendan! Snart tar Kyotoprotokollet slut och världen behöver ett nytt avtal för minskningen av växthusgasutsläppen.

USA:s president Barack Obama ska komma, vår statsminister Fredrik Reinfeldt åker ner för att representera Sverige och EU i egenskap av dess ordförande, de flesta statschefer i Europa kommer vara där, representanter från Kina, Indien, Japan... Ja, det kommer att krylla av högt uppsatta politiker i Danmarks huvudstad. Gemensamt så bör ju alla världens länder besluta om nya utsläppsåtaganden för att stoppa den globala växthuseffekten. Det kan tyckas som att det är svårt att tillgodogöra sig det som avhandlas på mötet, som om mycket blir sagt men lite gjort och att ett kommande avtal blir för slätstruket. Berör ens det här mötet dig som privatperson? Är det inte bara på en perifer politisk nivå som detta betyder något?

Jag skulle bestämt vilja hävda att denna klimatkonferens inte bara är till för politikerna att socialisera med varandra och slänga ur sig tomma ord. Nej, vi behöver ett kraftfullt klimatavtal som ger långtgående verkningar i hela vår samhällsstruktur. Även utan diverse klimatskandaler (som Climategate) och klimatskeptiker som inte tror på en antropogen påverkan så tyder en hel del på att vårt nuvarande levnadssätt inte är hållbart längre.

I grund och botten är vi alla individer som gör en mängd enskilda beslut varje dag. Även politikerna. Och som enskilda individer drivs vi av våra personliga övertygelser och har egna grundläggande etiska värderingar. Egentligen är jag övertygad om att vi alla vet med oss, innerst inne, att människorna inte är en överlägsen ras som har obegränsad rätt att förändra och utnyttja naturen till våra behov. Arne Naess, norsk ekofilosof, myntade uttrycket djup ekologi som ett sätt att beskriva en filosofi som på grunden tar fasta på att naturen, växterna, djuren och alla organismer är lika mycket värda som människor. Vår livsstil innebär ett överutnyttjande av resurser som ofta innebär negativa följder för vår omgivning. Men det verkar vara okej så länge som våra behov tillgodoses.

Nej, det behövs nog även en förändring av vårt sätt att leva. Det går inte att fortsätta att använda jordens resurser på detta sätt och tro att det håller i längden. Klimatkonferensen handlar om växthusgasutsläpp. Och självklart ska vi alla minska våra utsläpp av klimatpåverkande ämnen. Men det handlar om mer än bara detta. Vår miljö skadas alltmer och essentiella ekosystem rubbas. Det finns mängder med vägar att gå för att göra skillnad med just din livsstil. Ett exempel är boken 100 sätt att rädda världen av Johan Tell. Ett annat exempel är boken Tänk om... av Mats Lönngren och Mats Ottosson. Eller varför inte Mat och klimat av Johanna Björklund, Pär Holmgren och Susanne Johansson och 200 gröna rätter av Louise Pickford? Många bäckar små, skulle jag bestämt vilja hävda!

Jag skulle vilja kalla det, inte klimatsmart och inte miljövänligt, utan omvärldsvänligt. För det är mot vår omvärld vi bör ta hänsyn, för vår framtids skull. Och just därför behövs det ett starkt klimatavtal som en delsträcka av vägen till en bättre miljö och omvärld.

/Katarina