Transportföretag vill gå samman

Styrelserna för transportföretagen Jämtfrakt Invest i Östersund och Sundfrakt i Sundsvall vill slås samman.
Det är den ökande konkurrensen både från inhemska och utländska transportföretag som ligger bakom fusionsförslaget