Förtätning av städerna

Allt fler jobb finns i och kring storstäderna. Inflyttningen blir större och då ökar också pendlingen. Stadsplaneringen måste klimatanpassas men hur? Är lösningen en förtätning av storstäderna? I Göteborgsområdet byggdes förra året drygt 4000 nya bostäder. Var tredje så långt från kollektivtrafik att de boende blir beroende av bil. Hur fungerar stadsplaneringen när bilen blir en nödvändighet för att klara vardagen? Maria Nyström, forskare Chalmers, Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun, Johannes Åsberg, Yimby (Yes in my backyard) och Karin Brundell-Freij, transportforskare, medverkar. 16-timmen