Medicin ändrar personligheten

En typ av antidepressiva medel, så kallade SSRI preparat, ger en personlighetsförändring. Det handlar om minskad ängslighet. Det visar en mindre amerikansk studie på totalt 240 personer.

Hälften av försökspersonerna fick medicin, medan resten antingen fick kognitiv terapi eller placebo, alltså sockerpiller utan effekt.

Alla försökspersoner fick minskad depression, oavsett behandling efter tre månader. Men de som åt medicinen blev betydligt mindre ängsliga än övriga.

Elias Eriksson som är professor i farmakologi vid i Göteborg. Han menar att problemet är att SSRI preparat först lanserades som antidepressiva läkemedel, även om de inte har störst effekt där. De ska absolut inte ska användas för personer som är ledsna:

– Om man är ledsen av yttre orsaker bör man inte äta sådant här. Det tror jag är ett av de vanligaste felen till överförskrivning, det är att man skriver ut det här till personer som varken har någon depressions sjukdom eller något ångesttillstånd utan som har en nedstämdhet orsakad av yttre omständigheter. Då ska man inte förskriva de här medlen. Däremot vid depression eller ångettillstånd bör de användas.

Men kan du förstå då om det kan låta obehagligt för personer att höra " här får du ett medel och dina personlighetsdrag kommer att förändras"?

– Absolut kan det låta obehagligt, samtidigt är det så att de som har omvittnad sådana har effekter har inte tyckt att de på något egendomligt sätt får en förändrad personlighet. Utan det kan vara att benägenheten för ängslighet tonas ned lite grand, mattas lite grand. De uppfattar många som en fördel.

Men det här är första gången som man har haft olika testgrupper där några har fått placebo, andra kognitiv terapi och några de här pillren?

– Ja, det har gjorts sådana har studier utan placebogrupp tidigare, som visat liknande resultat bland annat i Sverige. Men detta är första gången som man dels har en placebogrupp, dels tydligt kontrollerar att det inte är sekundärt den antidepressiva effekten utan är en oberoende effekt på personlighetsdrag, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg.

Den aktiva substansen i medicinen är paroxetine. Studien finansieras delvis av GlaxoSmitKlein, och resultatet måste upprepas för att bekräftas.

Reporter Annika Östman
annika.ostman@sr.se

Referens: Tony Z. Tang et al, "Personality Change During Depression Treatment A Placebo-Controlled Trial" JAMA; Arch Gen Psychiatry. 2009;66:1322-1330.