studio ett

Avskogningen ett problem i Etiopien

Etiopiens premiärminister leder de politiska förhandlingarna för Afrikas räkning under klimatmötet i Köpenhamn i nästa vecka. Etiopien är hårt drabbat av klimatförändringar som svår torka och kraftiga störtregn. En stor del av problemet är orsakat av avskogningen. I liten skala har man börjat göra något åt problemen genom att återskapa skog i begränsade områden. Men fattiga länder befinner sig ofta i en ond cirkel där man vet att man gör skada men inte har något val. Många träd tas ner för att tillverka kol, som de fattiga säljer.