Jämtlands län

Poliser skadas med grön laser

Polisen utsätts allt oftare för beskjutning med grön laser, som kan ge allvarliga ögonskador.

Skador från och tillbud med så kallad grön laser, som bland annat används i kraftigare och farligare varianter av laserpekare, är ett stort arbetmiljöproblem för polisen i landet.
Även poliser här i länet har beskjutits med grön laser, vilket bland annat innebär stor risk för ögonskador. Det senaste året har 80 skador med anknytning till grön laser inrapporterats inom polisen i landet. En av dessa skador i Jämtlands län. Bland annat har polisflyget och polisens helikoptrar beskjutits med grön laser vid fyra tillfällen.