USA trappar upp mot växthusgaserna. Daniel Allings rapport för Ekot

Den amerikanska miljöskyddsenheten EPA beslutade i går att klassa klimatfarliga utsläpp som en hälsofara. Beslutet innebär att EPA nu kan fatta beslut om att begränsa amerikanska företags koldioxidutsläpp även utan lagstiftning från kongressen.

Chefen för den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA, Lisa Jackson, sa att hon var stolt över att kunna deklarera att EPA från och med nu klassar klimatfarliga utsläpp som en hälsofara för människor. Beslutet innebär att USA understryker att man vill minska sina utsläpp av till exempel koldioxid.

Att beslutet skulle komma var tämligen väntat, men tidpunkten är välvald, eftersom det kom samtidigt som FN:s klimatmöte i Köpenhamn öppnade.

Lisa Jackson sa att hon hoppas att EPA-beslutet nu ska visa världen att USA tar klimatfrågan på största allvar under mötet i Köpenhamn. Detta eftersom ett lagförslag om minskade utsläppsnivåer inte verkar kunna röstas igenom kongressen i nuläget.

Beslutet från EPA bygger på en dom från Högsta domstolen 2007, som då slog fast att växthusgaser föll under lagen Clean Air Act från 1970, och alltså kan regleras av staten.

Rent praktiskt innebär EPA:s beslut att stora industrier som till exempel släpper ut stora mängder koldioxid, med början nästa år måste börja redovisa hur stora deras utsläpp är. Dessutom måste de stora industrierna från med nästa vår använda den bästa miljötekniken när de bygger nya fabriker.

Beslutet är dock inte okontroversiellt. Olika näringsorganisationer tycker att beslutet bland annat riskerar att fördyra amerikansk produktion i känsliga ekonomiska tider.

En del av åtgärderna som EPA vidtar kan också komma att överklagas och hamna i långa rättsliga procedurer, och Vita huset uppmanar fortfarande kongressen att så fort som möjligt driva igenom lagstiftning som reglerar utsläppsnivåerna.

Men motståndarna i kongressen till en sådan utsläppslagstiftning såg gårdagens beslut från EPA, mer som ett tecken på desperation:

– Det här gör ni bara för att rädda ansiktet inför Köpenhamnmötet. Ni vet att era lagförslag om utsläppsminskningar redan är döda, sa till exempel den republikanske senatorn James Inhofe i en debatt med en demokrat i CNN i går.

Daniel Alling, New York