Aktuellt igen! Lyssna på tre Barnen-program om ensamma och apatiska flyktingbarn

2005 sände Barnen två program om de apatiska flyktingbarnen: Jag tappade lusten att leva  och Leken berättar det orden inte kan säga - om lekterapi för barn som hamnat i aptiska tillstånd.
I maj 2008 sände vi programmet Ensam på flykt - om ensamkommande flyktingbarn förr och nu.