"Ökande segregation inget problem"

Det är inte den etniska segregationen i sig, utan den utbredda fattigdomen, som är det stora problemet i storstädernas invandrartäta områden. Det hävdar författarna till årets Välfärdsrapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) som har studerat segregationsmönstren i Stockholm, Göteborg och Malmö under de senaste tjugo åren. Den etniska segregationen i de svenska storstäderna är stor och ökande, men att den skulle ha stora negativa effekter som sådan saknar stöd i forskningen, säger Olof Åslund, docent i nationalekonomi vid Uppsala Universitet, som är en av författarna till rapporten:

 -Vi säger att just den etniska delen av det, att forskningen ger inget stöd för att den skulle medföra stora problem. Utan problemet är att vi har en stor utbredd fattigdom som i stor utsträckning finns i så många invandrargrupper, och det är ett stort problem som samhället måste lösa. Men att människor väljer att bo, arbeta eller leva med andra som har liknande bakgrund som man själv, det är inget problem.

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni som var på plats när rapporten presenterades tycker också som forskarna. Det är på de socioekonomiska problemen man ska fokusera när man pratar om de problem som finns i de invandrartäta områdena.

 -I debatten i samhället verkar det som att vi bara tvingar människor att flytta ut till andra områden så löser vi problemet. Och så har vi svart på vitt att "hela landets strategi" som man införde på 90-talet när man flyttade människor runt om i landet inte har varit bra, utan tvärtom till nackdel för många invandrare. De har i sämre utsträckning anpassats sig också till samhället, säger Sabuni.

Forskaren Olof Åslund hävdar i rapporten - tillsammans med sin kollega Oskar Nordström Skans - att en viktig slutsats i deras arbete är att politiken inte ska styra var människor ska bosätta sig.

Ett sådant beslut minskar visserligen bostadssegregationen men leder enligt rapportförfattarna inte till större långsiktig integration på arbetsmarknaden. Något som under den efterföljande debatten ifrågasattes av Anna Johansson, socialdemokratiskt kommunalråd från Göteborgs stad.

- Jag tycker att forskarna i det här fallet har fel. Jag tror att det är helt nödvändigt att fler kommuner tar ansvar för flyktingmottagandet, därför att de personer som drabbas av att valet är så kallat fritt, det är de som bor väldigt trångt, som har väldigt små möjligheter att bland sina grannar och i sin bekantskapskrets hitta kontakter som leder till arbete och mycket små möjligheter att lära sig svenska, utifrån att de flesta i omgivningen inte pratar svenska. Jag tycker att det är ett svek mot dem som kommer hit som nya att säga "här får du välja själv. Går det åt helsike så är det ditt eget fel, säger Johansson.

Forskarna bakom rapporten tror inte att det går att stoppa den etniska segregationen även om de socioekonomiska problemen skulle lösas i framtiden. En viss segregation kommer att bestå i samhället, hävdar Olof Åslund.

Han tycker inte heller att man ska acceptera stora sociala skillnader bara för att de finns hos vissa delar av befolkningen, utan politikerna måste reagera mot det, säger han.

 - Alltså, det vi säger är att det är ett problem att väldigt många arbetslösa bor tillsammans, att om man har en resurssvag omgivning gör det att de egna chanserna försämras. Det är inte ett problem om människorna kommer från Irak, Italien, Finland eller Sverige. Man kan inte acceptera stora sociala skillnader bara för att de sammanfaller med att de ligger hos vissa delar utav befolkningen, utan man måste angripa det problemet. Vi tror att även om man skulle komma till rätta med de problemen så skulle det finnas kvar en del etnisk segregation i samhället, men vi ser inte det som ett problem, hävdar Åslund.

Reporter: Alberico Lecchini

OBS: Rapporten kan läsas eller laddas ner på www.sns.se