Teckningar från barn

Barn har möjligheten att redan nu önska låtar genom att skicka fina teckningar till:

Musikhjälpen
Sveriges Radio Göteborg
Pumpvägen 2
405 13 Göteborg

Glöm inte att skriva vilken låt du önskar + vem du är.