EU: Klart att utvinna Arktis naturresurser

Grönländarna som ser klimatförändringarna som en möjlighet att utvinna den olja och gas som hittills varit oåtkomlig, får stöd av EU. När unionens utrikesministrar möttes i veckan gav de sitt klartecken till att naturresurserna i Arktis utnyttjas.

Oljeborrning och utvidgad gruvdrift är två verksamheter som ligger inom räckhåll för Grönland när klimatet blir varmare, inlandsisen smälter och hamnar blir isfria. Och det är aktiviteter som tillsammans med större fartygstrafik i området kommer att öka koldioxidutsläppen.

När det gäller Antarktis, området kring sydpolen, finns en internationell överenskommelse om att inte utvinna olja och mineraler där. Samma överenskommelse finns däremot inte kring Arktis.

Men när EU:s utrikesministrar nu ger klartecken till att utnyttja naturresurserna i Arktis så gör de det ändå med tillägget att det skall ske på ett hållbart sätt. Sedan är naturligtvis frågan hur det skall tolkas. En sträng tolkning skulle kunna stoppa nästan all utvinning som på något sätt påverkar miljön i området. En mildare tolkning är att man skall undvika att förstöra alltför mycket i omgivningen.

De Gröna i EU-parlamentet är mycket kritiska till tankarna på utvinning av olja och mineraler i Arktis. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Sverige föreslår att Arktis skall få samma skydd som Antarktis. Men EU går alltså inte på den linjen.

Den här saken kommer upp samtidigt som den stora klimatkonferensen nu pågår i Köpenhamn där målet är att hålla ned användningen av de fossila bränslena, till exempel olja, så mycket som möjligt. Oljeborrning i Arktis motverkar just det målet.

Och Danmark sitter i en rävsax. Å ena sidan vill man ha ett bra resultat av klimatmötet. Å andra sidan förväntar sig Grönlands regering att Danmark, som förhandlar för grönlänningarna, inte sätter krokben för landets framtidsplaner.

Christer Fridén
christer.friden@sr.se