11 december 2009

Vanderbilt - fåfänga och (försvunnen) förmögenhet

Skvallerspalterna i New Yorks dagstidningar gottade sig i slutet av 1800-talet åt familjen Vanderbilts enorma husbyggen, storstilade maskeradbaler, extravaganta bröllop, olyckliga äktenskap, skilsmässor, sjukdomar och arvstvister. ”Tack gode gud för the Vanderbilts, som livar upp stämningen i tråkiga tider genom att oupphörligen ge bränsle till nyheter och sensationer”, som pressen då kommenterade.

Men så var familjen Vanderbilt inte bara rikast i USA, utan i hela världen. I veckans STIL berättar vi om denna färgstarka familj som lyckades med att både förvärva och förvalta, men även fördärva sin förmögenhet på kort tid.

Storstilad lyxkonsumtion var en sorts ledord för the Vanderbilts.
På femte avenyn, i hörnet av 52 gatan, byggde familjen till exempel ett jättelikt femvåningshus av kalksten med tinnar och torn , inspirerat av ett franskt slott, och resten av släkten Vanderbilt följde exemplet. Slottsliknande hus fyllde snart hela gatan. Hus som inom loppet av sextiofem år både byggdes och revs. Men kvar finns de jättelika sommarhusen i Newport, Marble House och Breakers, som är kulturminnesmärkta och öppna för allmänheten.

Pådrivande när det gällde att sätta sprätt på pengarna var kvinnorna Vanderbilt, som kämpade för att upptas i societeten. Vi berättar historien om hur den unga Consuelo Vanderbilt drillades till att gifta sig med en brittisk aristokrat och blev Hertiginna av Marlborough – innan både hon och den tidigare titelsjuka mamman Alva Vanderbilt blev engagerade i suffragettrörelsen.

Om hur kläder och stil påverkade synen på kvinnorörelsen pratar vi med journalisten Barbro Hedvall om. Under samma era började plastikoperationerna utvecklas. Vi berättar om vådan av att injicera paraffin i ansiktet i strävan efter skönhet, och ger moderna exempel på män inom musiken som gått väldigt långt i sina försök att förbättra och förändra (ledtråd: Pete Burns i Dead or Alive).

Veckans gäst är skribenten Johan Hakelius.