Grekland snart i konkurs

Den grekiska ekonomin befinner sig i akuta problem. Budgetunderskottet växer och befaras snart vara uppe i över 12 procent av BNP. Statsskulden är uppe i motsvarande 3000 miljarder svenska kronor eller 113 procent av bruttonationalprodukten. Och i dag har landets premiärminister Georgios Papandreou aviserat tuffa besparingsåtgärder för att komma tillrätta med ekonomin. Samtal med Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och Håkan Malmquist, Sveriges ambassadör i Grekland. 16-timmen.