Linköping

Sanering efter kemtvätt i Tannefors

I Linköping väntar kommunen på besked om att man ska få något bidrag från Naturvårdsverket för att kunna komma igång med saneringsarbetet i Tannefors. Ett bostadsområde i stadsdelen har drabbats av miljögifter från en gammal kemtvätt.

Under många år låg en kemtvätt i kvarteret Konduktören i Tannefors i Linköping. 1977 lades kemtvätten ner för att ge plats åt elva radhus som ligger på platsen idag. För tre år sedan fattade länsstyrelsen misstankar om att det kunde finnas gifter kvar i marken. En utredning visade på höga halter av lacknafta och klorerade lösningsmedel.

Erik Bjäresten på teknik- och samhällsbyggnadskontoret i Linköping är projektledare för saneringen, och han berättar att kommunen har sökt bidrag för en få göra en fördjupad undersökning för att ta reda på hur föroreningen är utbredd och hur djupt den går, besked från Naturvårdsverket väntas efter nyår.

Kommunens mätningar visar att det idag inte finns någon hälsorisk att bo eller vistas i området. Men det är ändå viktigt att sanera marken, säger Erik Bjäresten:

- Hur låga värden än är så ska man inte utsättas för föroreningar, och en vacker dag ska ju inte de här huset stå kvar här. Om man i framtiden kommer och gräver i marken utan att veta vad man gör så kan det bli farligt.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.e