Skattplundringen ökar igen

Plundringarna av gotländska skattplatser är oväntat omfattande, det slår arkeologen Dan Carlsson fast. Och han oroas av den omfattande plundringen.

Dan Carlsson tycker att det är oroande att han fått tydligt belägg för att upp till en fjärdedel av de kända fyndplatser som arkeologerna undersökt har haft besök av plundrare någon gång. Det han tycker är skrämmande är att det huvudsakligen rör sig om platser som arkeologerna inte tidigare har kunnat belägga varit utsatta för plundring.

Dan Carlsson slår fast att plundringen under senare år åter tagit fart och blivit mer omfattande och sofistikerad.

I en krönika i senaste numret av tidningen "populär arkeologi" skriver Dan Carlsson att arkeologerna hunnit undersöka 40 av 120 potentiella plundringsplatser. De undersökningarna, av tidigare kända fyndplatser, har resulterat i att 800 silvermynt hittats.