Bättre säkerhet för äldre

Rättssäkerheten för äldre och människor med funktionshinder har förbättras i Södermanlands län.
Rättssäkerheten för äldre och människor med funktionshinder har förbättras i Södermanlands län. Den slutsatsen drar Länsstyrelsen. Antalet kommunala beslut som inte verkställts inom äldreomsorgen har minskat med mer än hälften. För funktionshindrade har minskningen inte varit lika stor, drygt en fjärdedel. Anledningen till att det fortfarande finns beslut som inte är verkställda är enligt kommunerna brist på särskilda boenden. Sörmland skiljer sig från de flesta län, där ökar antalet icke verkställda fall.