Patent stridsfråga i Köpenhamn

En av stridsfrågorna på klimatmötet är att även u-länderna måste få tillgång till ny teknik för att lösa klimatfrågan. De vill att de rika i-länderna skänker bort sin patent på miljövänlig teknik, medan i-länderna i sin tur försvarar sin patenträtt. Samtal med Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen.