Konst och välmående går hand i hand

Är du en sån som dansar, målar eller håller på med musik? Eller du kanske nöjer dig med nån gång ibland gå på teater eller konsert? Oavsett vilket, så mår du förmodligen bättre än dina kompisar som inte håller på med nåt konstnärligt alls.

Det är en grupp norska forskare som, efter att ha undersökt närmare 50 000 personer, har hittat ett tydligt samband mellan välmående och kontakt med olika konstformer.

Allra starkast var sambandet hos de personer som själva var utövare av till exempel dans eller musik. Men även de som nöjde sig med att ta del av andras verk mådde statistiskt sett bättre än de som i princip aldrig kom i kontakt med någon konstform.

Det mest spännande, enligt forskarna, är att det här sambandet finns kvar oavsett vilken socioekonomisk grupp man tillhör. Det spelar alltså ingen roll om man är städare eller statsminister - håller man på med kultur på nåt sätt, så mår man statistiskt sett också bättre.

Utöver socioekonomisk status har resultaten också kontrollerats mot faktorer som kroniska sjukdomar, rökning och alkoholkonsumtion.

Undersökningen är en del av HUNT – hälsoundersökningen i Nord-Trøndelag – där man använt sig av frågeformulär, intervjuer, kliniska undersökningar och blod- och urinprov, för att ge en tydlig bild av deltagarnas psykiska och fysiska hälsa.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Referens:
HUNT - Hälsoundersökningen vid Nord-Trøndelag (The Nord-Trøndelag health study), utförd vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet i Trondheim.