Globalt varningssystem för torka

I den globala uppvärmningens spår har svår torka blivit allt vanligare på jorden. För att undvika framtida svältkatastrofer har nu Världsmeteorologiska organisationen WMO tagit fram ett standardiserat sätt att mäta torka, så att man ska kunna varna hotade länder flera månader i förväg.

– Hela idén med ett index är att få fram ett varningssystem. De flesta länder ber om hjälp när torkan redan har slagit till men om varningen kan komma 1-2 månader i förväg så kan länder hinna förbereda sig, säger WMO:s ordförande Dr. Mannava Sivakumar.

Mannava Sivakumar är ansvarig för Världsmeteorologiska organisationen WMO:s avdelning för klimatförutsägelser och anpassning. Han ger exemplet Kenya, där det råder svår torka. Något som förr brukade inträffa vart tionde år, men nu snarare vartannat. Och enligt FN:s klimatpanel IPCC:s förutsägelser kommer torka bli allt vanligare framöver.

Men om bönderna kan hinna förbereda sig genom att odla en annan mer torktålig gröda och regeringarna kan be rika länder och biståndsorganisationer om hjälp i förväg -- i stället för när torkan redan är ett faktum och många människor nått svältgränsen – så kan mycket vinnas, tror Sivakumar.

80 procent av världens jordbruksmark vattnas bara med regn. Så när 60 experter träffades häromveckan inom WMO var det för att ta fram ett gemensamt standardiserat sätt att mäta onormalt små regnmängder. Det skulle kunna leda till att meteorologer världen över kan jämföra dagens regnmängd med insamlade regnnivåer från flera decennier i databaser, och då ger det nya systemet snabbt röda minussiffror när torka hotar.

Inom ett år kan det nya varningssytemet tas i bruk enligt Mannava Sivakumar. WMO jobbar nu också med att få fram varningar för när vattnet i floder och sjöar och grundvatten sjunker mot farligt låga nivåer, för att förbättra torkprognoserna ytterligare.

Länkar: