Skogsägare fick böta

En skogsföretagare i Sundsvall dömdes i dag till 40 dagsböter för brott mot miljöbalken. Företagaren hade anlagt en skogsbilväg över ett känligt vattendrag bland annat med den unika flodpärlmusslan.
Tingsrätten friade däremot skogsbrukaren från den allvarligare åtalspunkten miljöbrott bland annat eftersom den åtalade genomfört en rad åtgärder för att komma tillrätta med den miljöstörning som orsakats av den nybrutna skogsvägen.