Nödvärn eller inte huvudfrågan

När rättegången om poliskotten på Råslätt startar i tingsrätten, kommer den avgörande frågan vara exakt var polismannen och Idris Demir stod i trappuppgången.
Huvudfrågan i målet är om polismannen handlade i nödvärn eller inte? Den frågan avgörs om det går att bevisa exakt var i trapphuset polismannen stod när han sköt. Chefsåklagare Ulf Barck-Holst har låtit Statens kriminaltekniska labratorium, SKL, granska vad som egentligen hände. Men polismannens advokat, Sture Larsson, underkänner åklagarens och SKL:s rapport helt. Sture Larsson säjer till Nyheterna idag att SKL inte har kompetens att göra den här typen av undersökningar. Själv har Sture Larsson vänt sej till Totalförsvarets forskningsanstalt, för att göra en egen uträkning. Och försvarets vapenexpert ifrågasätter starkt rapporten från SKL. Sture Larssons vapenexpert säger att det inte med säkerhet går att räkna ut var polismannen och Idris Demir egentligen befann sej när skottet brann av.