Ny lag ger färre jobb åt sotare

Mer än var femte sotare i landet kan förlora jobbet efter årskiftet. Anledningen är att den nya räddningstjänstlagen börjar gälla där regler för hur sotning och kontroller av ventilationssystem förändras. Robert Eriksson är sotare på Sotarbolaget i södra Stockholm, där oron är stor bland de anställda.
– Det känns osäkert. Man vet inte riktigt vad man ska planera i framtiden, vad man ska hålla på med. Jag kanske lämnar det här yrket fullständigt och hittar på någonting nytt, säger Robert Eriksson. Han är en av 15 sotare som arbetar på Sotarbolaget i Stureby i södra Stockholm. En tredjedel riskerar varsel Efter årskiftet riskerar en tredjedel av arbetsstyrkan på Sotarbolaget att varslas som en följd av den nya räddningstjänstlagen som heter Lagen om skydd mot olyckor. Sotningen ingår i dag som en del av brandsäkerheten men enligt den nya lagen som börjar gälla vid årsskiftet kommer kravet på att kontrollera ventilationen i kök, det som kallas imkanaler, att försvinna. Fler kontroller försvinner Även andra kontroller kommer med stor sannolikhet att utföras med glesare mellanrum. Sammantaget innebär det att en stor del av sotarnas sysslor nu försvinner. – När man pratade om imkanalernas slopande så pratade man om att totalt inom kåren cirka 20 procent. Men det var innan det var känt att man också ändrar fristerna för den traditionella sotningen. Det kommer att spä på den här siffran givetvis, säger Peter Hammarin, sotarnas ombudsman på Kommunal. Från ert förbunds sida, vad ser ni för faror och risker med de här förlängda fristerna mellan kontrollerna? – Vi ser en fara för brandsäkerheten, som är skälet till lagstiftningen. Vi anser att en så lång frist som till exempel åtta år på brandskydsskontrollen, den är för lång, säger han. Kan det här öka brandrisken menar du? – Ja i vissa lägen är vår uppfattning att det kan öka den, säger Peter Hammarin.
Mattias Stjernqvist mattias.stiernqvist@sr.se,