Scaninge Timber

SCA ökar sitt ägande medan Graninge minskar sitt ägande i det gemensamma bolaget Scaninge Timber. SCA betalar 70 miljoner för att öka sin kapitalandel och tar samtidigt över ansvaret för skogsbruket på Scaninges marker.
SCA och Scaninge ökar samordningen när det gäller virkesanskaffning.