Olaglig isolering av barn mörkas i rapport

Statens institutionsstyrelse, Sis, har mörkat allvarliga brister för regeringen i den rapport som lämnades i tisdags. Ekot kan nu avslöja nya bevis för att ungdomar vid över 100 tillfällen förra året hölls inlåsta i isoleringsceller utan laglig grund.

De här uppgifterna fanns inte med i den rapport som Sis lämnade till regeringen i tisdags, trots att flera chefer på Sis kände till dokumenten.

Göran Harnesk, ordförande för Barnens rätt i samhället, Bris, kräver nu att rapporten görs om.

– Jag tycker att det är viktigt att man inte godkänner den rapporten. Om man får en ganska stark uppmaning att granska sin verksamhet, då ska man granska allt. Och då ska man verkligen ha med allt i rapporten. Man kan inte välja ut vissa delar. Ryggmärgen säger att då har man något att dölja, säger han.

Ekot har under året avslöjat hur barn och ungdomar på de statlig ungdomshem har blivit inlåsta i isoleringsceller efter rena bagateller.

Regeringen krävde därför att Sis skulle granska alla isoleringar som gjordes under förra året. I tisdags lämnade Sis sin rapport till regeringen och skrev att det fanns brister i hur isoleringarna dokumenterats, och att myndigheten hittat några få fall där unga isolerats i onödan.

Men bristerna är betydligt värre än vad Sis beskrivit för regeringen. Ekot kan i dag avslöja bevis för att personal i över 100 fall förra året, i strid mot lagen, höll dokumenterat lugna barn och ungdomar inlåsta i isoleringsceller, utöver de fåtal fall som Sis själva har medgett.

Trots att dokumenten var kända på Sis huvudkontor nämns de inte i den rapport som lämnades till regeringen.

Det handlar om allvarliga brott som personalen har begått mot barnen. Enligt jurister är det något så ovanligt som olaga frihetsberövande som dokumenteras på papper av själva gärningsmannen, det vill säga personalen.

Sven-Erik Alhem, som tidigare var överåklagare, har tagit del av Ekots material.

– Det här ser väldigt illa ut, inte minst mot bakgrund av att detta förekommer systematiskt. Dokumentationen är väldigt anmärkningsvärd i sig, därför att det är en dokumentation av en olaglighet, säger han.

Isolering får inte användas mer än vad som är absolut nödvändigt. Men i vart tredje fall, där det finns dokumentation om barnens tillstånd, har barnen hållits kvar i isoleringen under lång tid, trots att de enligt personalen varit lugna. Det handlar om minst 108 fall under förra året.

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, har läst dokumenten.

– Jag tror att det är sällan som åklagare får så bra bevisning som de har framför sig här. Det är ett olaga frihetsberövande, och det är ett allvarligt brott som förskyller fängelse. Det används ju systematiskt som sanktioner och bestraffning, som en uppfostringsmetod, säger Dennis Töllborg.

– Jag kan inte se att vi har mörkat någonting, säger Anette Schierbeck, enhetschef på Sis.

Ni hade tillgång till informationen, och ni har inte skrivit om den i er rapport.

– Det är mycket som kan skrivas i en rapport. Jag har valt att ta med de här sakerna som står i rapporten nu.

Men varför tog du inte med det här, som handlar om 100 fall där det är dokumenterat att ungdomarna hålls inlåsta utan någon laglig grund?

– Jag har skrivit en rapport, jag har tagit del av allt material från bland annat tillsynsenheten, eller de beslut som tillsynsenheten har fattat. Det är de jag har skrivit i min rapport, säger Anette Schierbeck, enhetschef på Statens institutionsstyrelse.


Bo-Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se