Överskott väntas i Göteborg

Efter sju sorger och åtta bedrövelser verkar Göteborgs stad trots allt gå mot överskott i år. Efter befarat underskott på 100 miljoner kronor är prognosen i senaste ekonomirapporten istället ett överskott på 100 miljoner kronor.

Förklaringen är främst personalminskningar och höstens budgettillskott från regeringen.

Fortfarande är det Linnéstaden och Backa som har störst ekonomiska problem av stadsdelarna och bland bolagen Göteborgs Hamn och Gatubolaget.

En oroande signal i rapporten är att kostnaderna för försörjningsstöd (socialbidrag) fortsätter att öka. Jämfört med för ett år sedan är ökningen 21 procent.