Geabs vinst, 72 miljoner

GEAB - Gotlands energiverk har haft bolagsstämma idag. Bolaget kan blicka tillbaka på ett år med 72 miljoner kronor i vinst.