Gotlänning startar SIDA-kontor

Gotlänningen Karl-Magnus Lindström reser i sommar till Moldavien för att jobba åt SIDA. Hans uppgift blir att öppna ett kontor åt biståndsorganet, som alltså tidigare inte haft någon sådan postering i Moldavien.