Dispens för snötippning i vatten

Stockholm har den här vintern dispens från Naturvårdsverket att tippa snö i Mälaren och Saltsjön. Den här dispensen var nödvändig för att kunna få bort snö från stadens gator och trottoarer, säger Mats Freij på trafikkontoret.

-Det här är det första snöfallet och vi har inte kommit över årsskiftet ännu och det kommer at snöa mycket mer och då kan ju var och en förstå att om vi inte får bort snön så kommer vi inte fram i staden, säger Mats Freij vid trafikkontoret i Stockholms stad.
Snön kan innehålla skadliga ämnen som olja, salter och metaller från trafiken och betraktas som avfall vilket innebär att den inte med automatik får dumpas i vatten.
Naturvårdsverket som kan ge dispens att dumpa snö vill att staden utreder möjligheterna att tippa på land istället. Det för att de skadliga ämnen som finns i massorna ska kunna samlas upp.
-Vi vill att man tittar på deponier på land där man kan kontrollera smältvattnet hur förorenat det är och hur man tar hand om det, sedan kan det vara att tippning i vatten kan vara ett nödvändigt alternativ säger Gunnar Fredriksson enhetschef på Naturvårdsverket