Brasilien sparar sig ur elkris

Regeringen i Brasilien har presenterat en plan för att komma tillrätta med landets energikris.
Till skillnad mot USA tänker Brasilien inte öka tillgången på energi. Istället handlar det om besparingar - både industrier och hushållen måste minska sin elkonsumtion med omkring 20 procent. De som inte följer den brasilianska energisparplanen hotas av höga böter. Besparingarna på el kommer också mycket olägligt för Brasiliens 175 miljoner invånare - sommaren är över och temperaturerna faller. Minskningen av elförbukningen med omkring 20 procent väntas också ha negativ inverkan på sysselsättningen, inflationen och handeln i Brasilien. Orsaken till bristen på energi är framförallt en omfattande torka som lett att vattenmagasinen i Brasilien tömts.