Traumatiserade barn efter GazakrigetDet har gått ett år sedan det 22 dagar långa Gazakriget då cirka 1400 palestinier och 13 israeler dödades. Kriget orsakade stora materiella och psykiska skador i Gaza. Hjälporganisationer vittnar om psykiska problem och posttraumatisk stress. Många av Gazas barn har förlorat sina föräldrar och har svåra upplevelser att bearbeta. Reportage av Cecilia Uddèn. Samtal med Christoffer Sjöholm, regionchef på Diakonia i Mellanöstern.