Arbetslösheten

Unga får snabbare nytt jobb

Över 20 procent av de unga är arbetslösa, men samtidigt är unga utan jobb mycket kortare tid än äldre.


När 24-årige Roger Wahlqvist blev av med jobbet i Stockholm flyttade han till Karlskrona och fick jobb på en elfirma.

Roger Wahlqvist var arbetslös i fem månader, innan han gick utbildningen som i höstas ledde till att han fick tillsvidareanställning på en elfirma i Karlskrona.

Även om arbetslösheten bland unga mellan 15 och 24 år är betydligt högre än för vuxna, är unga duktigare på att hitta nytt jobb snabbt.

Siffror som Arbetsförmedlingen tagit fram visar att på sex månader hittade nästan sju av tio arbetslösa unga jobb under 2009. Siffran för vuxna är bara drygt fem av tio.

I en undersökning från Statistiska centralbyrån svarade ungdomarna att de vid frågetillfället varit arbetslösa drygt tre månader, jämfört med drygt åtta månader för vuxna.

Men det är samtidigt vanligare att unga som skrivits ut från Arbetsförmedlingen återkommer som arbetslösa, eftersom de oftare än vuxna får tillfälliga anställningar.

Malin Blomgren, som jobbar med ungdomsfrågor på Arbetsförmedlingen, säger att unga är mer flexibla än vuxna.

– Många ungdomar har nog tvingats till en rörlighet i dag, eftersom de har haft mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden. Jag tror att det hänger ihop med också att just att ungdomar är rörligare, de får en annan typ av anställning. Som vuxen är det kanske så att du kan ha ett tydligare krav på dig med att du har boende, du måste betala din hyra, du har en lön. Då letar man nog arbeten som faktiskt inte är lika tidsbegränsade, säger Malin Blomgren.

Roger Wahlqvist i Karlskrona är glad att han har hittat ett jobb och vill inte tillbaka till arbetslöshet.

– Man får ångest, man är orolig och man kan inte planera mer än en vecka framåt i livet.

Men nu är du elektriker?

– Ja, nu är jag lärling och elektriker, med fast jobb.

Hur känns det då?

– Det är en lättnad. Det är en glädje och en lättnad att ha framtiden säkrad, säger Roger Wahlqvist.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se