Israelhämnd fördöms av Annan

I ett skarpt formulerat uttalande kritiserar FN:s generalsekreterare Kofi Annan Israel för att ha svarat på självmordsattacken i Netanya med stridsplan.
Annan säger att han är mycket upprörd över Israels oproportionerligt kraftiga hämnd för attacken. Han påpekar att han åtskilliga gånger fördömt terrorism - och gör det igen när gäller Netanyattacken. Men, säger han, Israels svar är totalt överdrivet och missriktat. Det är oundvikligt att stridsflygs- bombningarna bara ökar bitterheten på den palestinska sidan, säger FN-chefen Kofi Annan.