Dåligt underlag för patienters vårdval

När nu allt fler landsting inför systemet med vårdval, alltså att patienter själva får välja vilken klinik eller vårdcentral de vill besöka, märks också bristen på fakta att bygga sitt val på.

Trots att Sverige har omfattande register över vårdens resultat och kvalitet når uppgifterna inte ut till patienterna.

I flera andra länder, till exempel Danmark, har utvecklingen nått längre.

– Sedan de öppna jämförelserna av danska sjukhus publicerades på en egen hemsida, så har det kommit många positiva reaktioner från patienterna, även om de inte använder uppgifterna för att till exempel byta sjukhus, säger Morten Freil, ordförande i den danska patientorganisationen.

Även läkarna som först var kritiska har nu förbättrat sina behandlingsresultat.

Det danska systemet behöver dock förbättras, enligt Morten Freil.

– Vi måste börja fråga patienterna vilken information de vill ha. I dag publicerar vi bara den information som finns, säger Morten Freil.

Trots att de svenska registren är fyllda av uppgifter om resultat och kvalitet i vården är det inte lätt för patienter som vill välja den bästa vården.

De öppna jämförelser som Sveriges kommuner och landsting publicerar är minst sagt svårlästa och inte heller anpassade till vad patienterna faktiskt vill veta. Det är kritik som SKL:s vd Håkan Sörman hört många gånger och han vill också ha en ändring.

– Jag tycker att man på alla sätt ska försöka öka kunskapen för dem vården är till för, det vill säga patienterna, därför att det självklart är så att vi inte har någon anledningen att dölja någonting. Utgångspunkten ska ju vara att allt ska vara öppet, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges kommuner och landsting.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se