Kalmar län

Glesbygden fortsätter tömmas

Flytten från landsbygden till städerna har ökat de senaste 10-15 åren. I Kalmar län har befolkningen minskat i alla kommuner utom i Kalmar.

Utflyttningstrenden är tydligast i Hultsfred och Högsby som tappat var sjätte respektive var sjunde kommuninvånare under de senaste femton åren. Det är främst de unga kvinnorna som flyttar.

Storstadslivet lockar i Sverige och så har det varit länge men de senaste tio femton åren har flyttströmmen från land till stad förstärkts. Trenden under de senaste tio åren är att de unga först vill åka jorden runt innan de bosätter sig i storstan.

- Då kanske det blir att man först åker till exempelvis Oslo och tjänar ihop pengar, och sedan åker jorden runt ett år innan man etablerar man sig, oftast då i en större stad, säger Lennart Tonell forskare och lektor vid Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.

Invandringen är den främsta orsaken till att städerna växer och att det helt enkelt föds många barn. Först därefter kommer flytten inom landet.

Det är främst unga kvinnor från medelklassen som flyttar - kvar på landsbygden blir män från arbetarklassen men Lennart Tonell värjer sig mot uttrycket att bli kvar.

- Man kan ju utvecklas till en väldigt kreativ överlevare. De blir ju entrepenörer och säkert kan hitta många kreativa lösningar, säger Lennart Tonell.