umeå

Får backning av kammarrätten

Umeå kommun måste på nytt pröva en begäran från en man i Umeå att få ut en sammanställning av uppgifter om kommunanställda. Det har kammarrätten i Sundsvall beslutat.

Alejandro Caviedes som begärt ut uppgifterna är SSU:are och aktiv i facket Kommunal. Han säger att man fått signaler om att personal blir utbytt precis innan de skulle fått företrädesrätt till anställning enligt lagen om anställningsskydd.
Enligt uppgifter man tidigare fått hade över två tredjedelar personerna förlorat jobbet.

När Caviedes nu ville göra en uppföljning sa kommunen nej till att lämna ut uppgifterna, med hänvisning att det krävs alltför mycket arbete för att ställa samman uppgifterna.
Men kammarrätten håller inte med, Umeå kommun måste på nytt pröva hans begäran.