Sjukskrivningarna ökar

Sjukskrivningarna fortsätter att öka i hela landet, så också på Gotland. I mars fick över 2 000 personer på Gotland sjukpenning mot 1 500 personer för två år sedan.
Det är bland kvinnor som sjukskrivningarna ökar mest och främst då bland anställda inom den offentliga sektorn. Under de senaste tolv månaderna har 185 miljoner kronor betalats ut i sjukpeng till personer på Gotland. För två år sedan var den kostnaden drygt 100 miljoner kronor.